myslivci rajhrad
úvod
aktuality
mapa honitby
činnost sdružení
stanovy sdružení
seznam členů
fotogalerie
doby lovu
info pro myslivce
přihlášení
kontakt
ukázat cookies

uvod
Mnozí lidé vnímají myslivce pouze jako lovce. Všímají si podzimních honů a z médií slyší o myslivcích většinou jenom tehdy, když dojde k nějakému neštěstí. Ten, kdo však zná plný rozsah jejich činností, dobře ví, že zahrnuje především celoroční dobrovolnou práci a lov představuje jen "třešničku na dortu". Myslivost je důležitá pro udržení a regulaci stavů zvěře. Chybí velcí dravci (vlk, medvěd) a tak regulační roli převzal člověk – myslivec – aby nedocházelo k nadměrným škodám na zemědělských plodinách a přemnožená zvěř netrpěla nemocemi. Dnešní honitby díky zástavbě a modernímu způsobu zemědělského hospodaření, vytvářejícímu z krajiny každý rok po sklizni "kulturní poušť", nedokážou zvěř přes zimu uživit a je třeba se postarat se o to, aby nestrádala hladem.

Myslivecká společnost Rajhrad –Popovice sdružuje členy z obcí Rajhrad, Popovice a Holasice. Hospodaří ve dvou na sebe navazujících honitbách: Rajhrad – Popovice a Rajhradská bažantnice, o celkové výměře 1247 ha. Naše hlavní činnost zahrnuje budování krmelců, napáječek a také obhospodařování políček, která nabízejí zvěři úkryt a potravu a v období, kdy trpí jejím nedostatkem.

Životní prostor zvěře se kvůli rozsáhlé výstavbě dramaticky zmenšuje, a pokud se k tomu přidá ještě pytláctví, které se velmi rozšířilo, a zvýšený pohyb lidí na motorkách, čtyřkolkách, koních nebo s volně pobíhajícími psy, má zvěř do budoucna velmi omezenou šanci na přežití. Soustavné rušení se negativně podepisuje na jejím zdravotním stavu, a také možnosti vyvádět mláďata. Snaha o nápravu je však nad síly všech myslivců, proto ochrana zvěře musí být postavena na pochopení a spolupráci ze strany veřejnosti. Stačí začít malými krůčky, třeba tím, že na vycházce do přírody zůstane pejsek na dlouhém vodítku a nebude zbytečně plašit zvěř. To je důležité zejména v zimě v době nouze a také na jaře, kdy zvěř potřebuje zvláště klid pro vyvádění mláďat. Nezlobte se, proto prosím na nás myslivce, že to občas nahlas připomeneme. Jednak nám to přikazuje zákon, a navíc si uvědomujeme, že sami chránit zvěř a přírodu nezvládneme a potřebujeme pomoc vás všech.

Vzájemná spolupráce, slušnost a respekt je totiž jediný způsob, abychom si přírody plné zvěře mohli užívat nejenom my, ale i mohly si jí užívat i naše děti. Jsme přesvědčeni, že většině lidí záleží na tom, aby z jejich okolí nezmizela srnčí zvěř, aby se po polích dál proháněli zajíci a procházeli bažanti – a to je možné právě díky celoroční práci myslivců – a také vaší pomoci - a za to vám patří dík.

strana: 1  >>   2
poslední fotky
21.říjen 2023
21.říjen 2023
21.říjen 2023