myslivci rajhrad
úvod
aktuality
mapa honitby
činnost sdružení
stanovy sdružení
seznam členů
fotogalerie
doby lovu
info pro myslivce
přihlášení
kontakt
ukázat cookies

uvod
Zimní péče o zvěř

Přikrmování zvěře v době nouze je jednou ze základních činností každého správného myslivce. Tato povinnost je zakotvena jak v mysliveckém řádu, tedy souboru základních pravidel, kterými by se měl každý myslivec řídit, tak v zákoně o myslivosti, který oblast mysliveckého hospodaření ošetřuje legislativně, proto její neplnění může být i postihováno. V našich krajích má zimní přikrmování zvěře také historickou tradici a je považováno za typický znak středoevropské myslivosti.

V Myslivecké společnosti Rajhrad-Popovice, ve které jsou organizováni myslivci z Rajhradu, Popovic a Holasic, začínáme s přikrmováním již koncem léta, tedy v době, kdy z polí zmizí poslední úroda, lány jsou zorány a zvěři se téměř ze dne na den zredukuje možnost obživy na úplné minimum. Krmení začíná na přelomu srpna a září rozvážením směsi plev a zlomkového ječmene do zásypů. V pozdějším období k pravidelnému doplňování zásypů přibude i předkládání vojtěškového sena v krmelcích. S prvními mrazy do honitby rozvážíme i řepu, která je pro zvěř, kromě vlastního nasycení, důležitá zejména obsahem vody. Přikrmování pak většinou končíme na přelomu dubna a května, kdy jarní příroda již poskytuje zvěří dostatek přirozené potravy.

Loňský začátek zimy byl poněkud rozpačitý a poměrně vysoké teploty mohly u někoho vyvolat pocit, že přikrmování je zbytečné. Náhlý obrat, který přišel po Novém roce, však už nenechal nikoho na pochybách, že pravidelné předkládání krmiva již od brzkého podzimu má svoje opodstatnění. Díky němu zvěř v naší honitbě přečkala kruté, dlouhotrvající mrazy bez vážnějších problémů a v dobré fyzické kondici, která je základním předpokladem pro odolávání chladu a nemocem a také pro úspěšné rozmnožování.

Náklady s přikrmováním zvěře se každoročně vyšplhají na několik desítek tisíc korun, a to do této částky nejsou započítány stovky brigádnických hodin, které myslivci odpracují na přípravě a rozvozu krmiv. Všechny náklady jsou hrazeny z prostředků Myslivecké společnosti, tedy z kapes myslivců, i když se podle zákona jedná o plnění veřejného zájmu. Péče o zvěř není levnou záležitostí, proto vítáme každou příležitost, kdy se nám podaří získat prostředky z účelově vázaných dotací. O tom, že péče o zvěř je vnímána jako velmi důležitá, svědčí i skutečnost, že obce, na jejichž území se rozkládá naše honitba, myslivcům pomáhají finančními příspěvky, určenými na nákup krmiva a jeho rozvoz.

strana: 1  << 2
poslední fotky
21.říjen 2023
21.říjen 2023
21.říjen 2023