myslivci rajhrad
úvod
aktuality
mapa honitby
činnost sdružení
stanovy sdružení
seznam členů
fotogalerie
doby lovu
info pro myslivce
přihlášení
kontakt
ukázat cookies

cinnost

Hospodaříme ve dvou na sebe navazujících honitbách: Rajhrad – Popovice a Rajhradská bažantnice, o celkové výměře 1247 ha. Naše činnost zahrnuje budování krmelců pro dokrmování zvěře a umísťování napáječek pro zvěř. Také obhospodařujeme políčka, která nabízí zvěři zdroj potravy v období, kdy trpí jejím nedostatkem. Mysliveckou péči zaměřujeme zejména na srnčí zvěř, bažanty a zajíce. Dále se snažíme o záchranu koroptví a jejich návrat do naší přírody.

Aktivně se zapojujeme i do společenského života například pořádáním tradičního mysliveckého plesu, který se těší velké oblibě. Také v obcích organizujeme každoroční sběr železného šrotu. Protože starost o zvěř je finančně náročná aktivita, kterou není možné v plné výši hradit z vlastních kapes, snažíme se využívat dostupné dotace jak z dotačních titulů Ministerstva zemědělství, tak od Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Náklady na mysliveckou činnost nám také pomáhají částečně pokrýt drobné dary od podnikatelských subjektů a příspěvky na spolkovou činnost, které nám poskytují obecní úřady v Popovicích, Holasicích a hlavně Rajhradě, kde nám městský úřad vyšel vstříc a pronajal na dobu 20 let za symbolickou cenu prostory v majetku města jako klubovnu a také poskytl dotaci 400 000,- Kč na jejich záchrannou opravu.

Významnými aktivitami, kterým se v posledních letech věnujeme, jsou údržba zeleně v krajině nebo likvidace černých skládek. Je až neuvěřitelné, že v době, kdy všechny obce mají dobře zpracované odpadové hospodářství a sběrné dvory fungují téměř všude, se mezi lidmi najdou takoví, kteří svůj odpad doma shromáždí a napytlují, naloží do auta a potom... vyvezou do přírody! Nejenom že je to protizákonné jednání, otravující životní prostředí nám ostatním občanům, ale kvůli takovým skládkám dochází ke zranění zvěře, domácích zvířat, zejména psů, ale často i lidí. Bylo by dobré, kdyby se proti jedincům, kteří nám kazí životní prostředí, spojila s myslivci a policií také veřejnost a černým skládkám tak byla společným úsilím jednou provždy učiněna přítrž. Stačí vzít telefon a vše nahlásit na obecní úřad, nebo přímo na policii.
poslední fotky
21.říjen 2023
21.říjen 2023
21.říjen 2023